چه کپسولی بخریم؟

چه کپسولی بخریم؟

با توجه به تنوع کپسول های آتش نشانی باید کپسول مناسب را با توجه به نوع مکان و نوع حریق انتخاب کنیم.
کپسول های پودر و گاز تقریباً برای تمامی گروه های حریق شامل a-b-c-d-K مناسب هستند و کارایی لازم را در کنترل و اطفاء حریق دارا می‌باشند و بهترین نوع کپسول برای خودرو‌های سواری و باری و غیره می‌باشند که با توجه به تمایل افراد در اوزان یک، دو و سه کیلوگرمی برای خودرو و 6 کیلوگرم 12 کیلوگرم 25 و 50 کیلوگرم برای منازل کارگاه‌ها و ساختمان‌ها می‌باشد.
کپسول‌های CO2 حاوی دی اکسید کربن هستند که با حذف اکسیژن حریق راکنترل و اطفاء می‌کنند و در آتش سوزی‌های گروه B-C مناسب هستند و با توجه به اینکه در حین و بعد از استفاده باعث آلودگی و کثیفی محیط نمی‌شوند، در به کارگیری در اماکن سربسته حساس مانند اتاق های کامپیوتر- سرور- شبکه و همچنین تاسیسات برقی مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین به خاطر عملکرد نامناسب در فضای باز به علت وجود اکسیژن زیاد، مناسب استفاده به عنوان کپسول خودروی نمی‌باشد.
کپسول‌های آب و گاز که شامل فوم 3 تا 5 درصد می‌باشد مناسب حریق های جامد طبیعی مثل چوب و کاغذ و پارچه و یا گروه A حریق می باشند. کپسول‌های آب و گاز مناسب گروه‌های C-B نیستند چون در درجه اول به علت رسانا بودن آب باعث برق گرفتگی شده و خطراتی را برای مصرف کننده به همراه دارد در ثانی در آتش سوزی‌های مایعات، کپسول آب و گاز به علت سیال بودن باعث جابجایی و حرکت حریق می‌شود و در آتش سوزی های گروه مایعات قابل اشتعال توصیه نمی‌شود.

برای تماس با ما کلیک کنید