سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق به مجموعه‌ای گفته می‌شود که شامل بوستر پمپ‌های آتش نشانی و منابع ذخیره آب می‌باشد که از طریق لوله کشی به مکان‌های مورد نظر جهت اطفاء اتوماتیک یا دستی کشیده می شود و از طریق اسپرینکلر‌ها و جعبه‌های آتش نشانی عملیات اطفاء انجام می‌شود.
لوله‌ها بعد از خروج از بوستر پمپ به سمت اسپرینکلر‌ها و جعبه‌های آتش نشانی هدایت می‌گردند که متناسب با مکان مورد نظر طراحی می‌گردد.
اسپرینکلر‌ها اطفاء حریق را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند و جعبه‌های آتش نشانی که شامل قرقره، شیلنگ و شیر زاویه می باشند که به صورت دستی عملیات اطفاء را انجام می‌دهند.
اسپرینکلر‌ها قطعاتی هستند که در جهت اطفاء اتوماتیک و در دما‌های مختلف تولید می‌شوند و زمانی که حریق به وجود می‌آید و دما افزایش پیدا می کند با ترکیدن مخزن جیوه ای عملیات اطفاء انجام می شود. جعبه‌های آتش نشانی تشکیل شده است از باکس یا جعبه آتش نشانی، شیر 45 درجه یا زاویه- جهت اطفاء مأموران آتش نشانی – قرقره، شیلنگ و نازل می‌باشد.
شیلنگ‌ها نیز به دو صورت هوزریل و شیلنگ فایرباکس کنفی تولید و عرضه می‌گردد.
ما در شرکت ایمن مهار گستر آشیانه با بکارگیری نیرو‌های متخصص و باتجربه در این زمینه اقدام به اجرا و راه اندازی بوستر پمپ‌های آتش نشانی، خدمات جوشکاری و لوله کشی اطفاء حریق و نصب و راه اندازی اسپرینکلر ها و جعبه‌های آتش نشانی می‌کنیم.

برای تماس با ما کلیک کنید