تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک به مجموعه فعالیتی گفته می‌شود که با انجام آزمون روی سیلندر‌های آتش نشانی طبق ضوابط موجود انجام می گیرد تا از شرایط بدنه سیلندر‌ها اطمینان حاصل گردد.
در کپسول‌های پودر و گاز هر دو سال یکبار این تست نیاز به اجرا می باشد، در کپسول‌های آب و گاز هرساله و در کپسول‌های co2 هر 5 سال یک‌بار این ارزیابی روی سیلندر‌ها صورت می‌گیرد.
ما در شرکت ایمن مهار گستر آشیانه با دارا بودن تجهیزات به روز در این زمینه اقدام به انجام تست هیدرواستاتیک روی سیلندر‌های آتش نشانی طبق درخواست و سفارش مشتریان محترم می‌نمایم.

برای تماس با ما کلیک کنید